Nuacht Chomhthionscnamh na nGradam

Gaisce Choláiste Mhaolmhaodhóg

 

Comhghairdeas le Kerri-Ann Grimley, Patrick Laverty agus Megan Ní Mhocháin ó Choláiste Chaitríona, Ard Mhacha agus le Liam Pettigrew ó Choláiste Mhaolmhaodhóg, Béal Feirste, ar bhronn Uachtarán na hÉireann Gaisce – Gradam Óir an Uachtaráin orthu i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí na Nollag.

 

13 Eanáir 2016

 

Coláiste Chaitríona ag ceiliúradh

 

Maith gach duine a fuair Teastas an Ghradaim Óir, agus ár mbuíochas lena gCeannairí, Conall Ó Máirtín agus Nicola McAllister, as an tacaíocht maidir leis an chéim seo a bhaint amach. Is eol dúinn gur lá speisialta a bhí ann do Choláiste Chaitríona a bhí ag ceiliúradh an chéad ghrúpa a bhain Gradam Óir amach.

 

13 Eanáir 2016

Gradaim Chré-umha do Dhaltaí Dóiteáin

 

Comhghairdeas le Daltaí Sheirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart Éireann ar an Chorr Chríochach agus ar an Iúr ar bronnadh Gradaim Chré-umha orthu.

 

Tá clár Chomhthionscnamh na nGradam á chur ar fáil ag Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart Éireann le dhá bhliain anuas. Tá lúcháir an domhain orainn go bhfuil a nGradaim bainte amach ag an dara grúpa anois. Ábhar mór sásaimh dúinn é chomh maith go raibh daoine a raibh a nGradaim Chré-umha faighte acu cheana féin ag feidhmiú mar Cheannairí.

 

Buíochas ó chroí leis na Ceannairí uile agus lena dteaghlaigh as an tacaíocht a thug siad do na Daltaí leis an chéim seo a bhaint amach.

13 Deireadh Fómhair, 2015

 

© JAI 2017